Ak máte takúto možnosť, tak ju nepremeškajte!

Sme internetový obchod, ktorý Vám ponúka viac ako ostatné internetové, či kamenné obchody! My svojho zákazníka poznáme a chceme, aby bol s nami vždy spokojný! Naši zákazníci, súčasní, či minulí by s Nami len súhlasili, že sa skutočne snažíme urobiť všetko pre to, aby boli vždy spokojní! Čo Vám ponúkame? Sme zástancami toho, že spánok je veľmi dôležitou…

Členenie do kapitol

Seminárna práca by mala byť predovšetkým členená do kapitol a prípadne podkapitol, ktoré sú očíslované, napríklad kapitola 2, podkapitola 2.1; neodporúča sa však postupovať u týchto kratších útvarov príliš „hlboko“, teda podkapitola 2.1.1 a iné, ktoré tvoria obsahovo a argumentačne kompaktný oddiely. Pozornosť je vhodné venovať tiež výstižnému názve kapitol či oddielov, tak aby boli…